MizerkiewiczT. (2013). „Zdarza się raz na milion samobójczych snów” – o ostatnich powieściach Mariusza Sieniewicza. Śląskie Studia Polonistyczne, 4(2), 249-258. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3321