SłomakI. (2013). Poetyckie i prozatorskie „sylwy” – wobec tradycji retorycznej. Śląskie Studia Polonistyczne, 4(2), 271-297. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3323