KoronkiewiczM. (2014). Bargielska bez wymówek. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 201-215. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3346