StabryłaS. (2014). Metafora późnego Rzymu. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 255-260. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3351