Gorliński-KucikP. (2014). Sprawozdanie z konferencji "Fantastyczne kreacje światów? Recepcja – metodologia – interpretacja" (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28–30 października 2013). Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 319-321. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3357