BielasB. (2019). Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 6 – 8 grudnia 2017). Śląskie Studia Polonistyczne, 13(1), 307-319. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.13.22