KokoszkaM. (2017). „Amerykańskie Wilno” O przyrodniczych zamiłowaniach Tymoteusza Karpowicza. Śląskie Studia Polonistyczne, 10(2), 141-153. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8692