Baron-MilianM. (2017). Zdobyć awangardę [rec. Aleksander Wójtowicz: Nowa Sztuka. Początki (i końce). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, ss. 280.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 10(2), 273-281. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8703