OlkuszK. (2017). Geniusze, prostacy, psychopaci – stereotypizacja w prezentacjach gier i graczy w serialach (rekonesans). Śląskie Studia Polonistyczne, 9(1), 89-109. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8713