KoziołekR. (2015). Sienkiewicza świat bez ojców. Śląskie Studia Polonistyczne, 7(2), 13-23. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8751