PasewiczE., & OlszewskiM. (2015). „Jak najwięcej przestrzeni” Z Edwardem Pasewiczem rozmawia Marek Olszewski. Śląskie Studia Polonistyczne, 7(2), 207-215. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8762