KadłubekZ. (2015). Geom(et)oda [rec. Anna Kronenberg: Geopoetyka. Związki literatury i środowiska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ss. 288.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 6(1), 203-212. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8788