Gorliński-KucikP. (2015). „Ten człowiek potrafi siebie obrzydzić wszystkim, którzy chcieliby mu pomóc” O korespondencji Jerzego Giedroycia i Teodora Parnickiego [rec. Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki: Listy 1946–1968. Oprac., wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Dobrowolski. Cz. 1. Śląskie Studia Polonistyczne, 6(1), 213-220. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8789