MarcinkowskiG. (2018). Doświadczenie szoku Walter Benjamin i trauma nowoczesności. Śląskie Studia Polonistyczne, 12(2), 9-23. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8795