TrzeciakK. (2018). Poza formą miasta idealnego Przeobrażenia nowohuckich materialności. Śląskie Studia Polonistyczne, 12(2), 41-58. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8797