KałużaA. (2018). Niewspółmierność Transmedialne zbliżenia materii medium (Antoni Tàpies, Jean Dubuffet, Jeff Wall). Śląskie Studia Polonistyczne, 12(2), 97-117. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8800