KornhauserJ. (2018). Smart obiekty w kontekście artefaktów awangardy i neoawangardy. Śląskie Studia Polonistyczne, 12(2), 119-134. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8801