MarkowskaH. (2018). Historia splątana Przypadek Historii literatury polskiej Feliksa Bentkowskiego. Śląskie Studia Polonistyczne, 12(2), 221-245. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8807