WięzikM. (2018). Sprawozdanie z sympozjum naukowego Ekshumacje – literatura dawna i współczesna (Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego i Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 15–16 m. Śląskie Studia Polonistyczne, 12(2), 279-284. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8810