WojtowiczW. (2019). Experimentum virtutis Frydrusza Herburta, poenitentia Bolesława albo o interpretowaniu utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 27-43. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.02