JaniakK. (2019). Wiersze (wybór). Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 153-155. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.09