KostyraK. (2019). Jak wyrwać się z nostalgii [dot. P. Włodek: Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro]. Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 239-252. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.15