ObremskiK. (2019). Dramatyczna „sytuacja liryczna”. Juliana Przybosia Z Tatr. Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 267-277. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.17