KmiecikM. Kochając obiekty wdzięcznie niejasne. Teoria miłości Gherasima Luki. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 17, n. 1, p. 1-14, 1 fev. 2021.