DrongL. Ograniczanie Irlandii. Badania (po)nad granicami i literatura rozbiorowa. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 17, n. 1, p. 1-16, 8 mar. 2021.