HermanA. 365 drzew. Transmedialny performans ekofeministyczny. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 19, n. 1, p. 1-13, 6 jun. 2022.