SudolskiZ. Juliusz Słowacki – dramat człowieka i twórcy odrzuconego. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 2, n. 1-2, p. 7-20, 28 dez. 2012.