CzemielG. Psychoanaliza polis. Przyczynek do badań nad przestrzennymi praktykami politycznymi. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 3, n. 1, p. 129-143, 28 jun. 2013.