SłomakI. Poetyckie i prozatorskie „sylwy” – wobec tradycji retorycznej. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 4, n. 2, p. 271-297, 30 dez. 2013.