StabryłaS. Metafora późnego Rzymu. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 5, n. 1-2, p. 255-260, 29 dez. 2014.