Gorliński-KucikP. Sprawozdanie z konferencji "Fantastyczne kreacje światów? Recepcja – metodologia – interpretacja" (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28–30 października 2013). Śląskie Studia Polonistyczne, v. 5, n. 1-2, p. 319-321, 29 dez. 2014.