BielasB. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 6 – 8 grudnia 2017). Śląskie Studia Polonistyczne, v. 13, n. 1, p. 307-319, 22 jun. 2019.