Gralewicz-WolnyI. Park Mary Poppins – między realnym a wyobrażonym. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 11, n. 1, p. 109-117, 12 abr. 2019.