OlkuszK. Geniusze, prostacy, psychopaci – stereotypizacja w prezentacjach gier i graczy w serialach (rekonesans). Śląskie Studia Polonistyczne, v. 9, n. 1, p. 89-109, 30 jun. 2017.