PasewiczE.; OlszewskiM. „Jak najwięcej przestrzeni” Z Edwardem Pasewiczem rozmawia Marek Olszewski. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 7, n. 2, p. 207-215, 30 dez. 2015.