Gorliński-KucikP. „Ten człowiek potrafi siebie obrzydzić wszystkim, którzy chcieliby mu pomóc” O korespondencji Jerzego Giedroycia i Teodora Parnickiego [rec. Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki: Listy 1946–1968. Oprac., wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Dobrowolski. Cz. 1. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 6, n. 1, p. 213-220, 30 jun. 2015.