TrzeciakK. Poza formą miasta idealnego Przeobrażenia nowohuckich materialności. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 12, n. 2, p. 41-58, 28 dez. 2018.