WięzikM. Sprawozdanie z sympozjum naukowego Ekshumacje – literatura dawna i współczesna (Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego i Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 15–16 m. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 12, n. 2, p. 279-284, 28 dez. 2018.