KostyraK. Jak wyrwać się z nostalgii [dot. P. Włodek: Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro]. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 14, n. 2, p. 239-252, 28 dez. 2019.