Więcek-GiglaAleksandra. 2020. Rewolucje Mieczysława Szczuki. Śląskie Studia Polonistyczne 16 (2), 1-10. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.16.01.