Szkonter-BochniakAnna. 2020. Obraz Kobiety W Twórczości Anandy Devi. Śląskie Studia Polonistyczne 16 (2), 1-10. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.16.13.