Drong, Leszek. 2021. „Ograniczanie Irlandii. Badania (po)nad Granicami I Literatura Rozbiorow”a. Śląskie Studia Polonistyczne 17 (1), 1-16. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.17.01.