Bąk, Tomasz, i Zuzanna Sala. 2021. „Zważyć Stratę. Z Tomaszem Bąkiem Rozmawia Zuzanna Sal”a. Śląskie Studia Polonistyczne 18 (2), 1-9. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.08.