Koronkiewicz, Marta. 2021. „Żeby Było Normalnie. W Jaki Sposób Początek Opowieści O Trzydziestoleciu Literatury Najnowszej Wyznacza Jej Konie”c. Śląskie Studia Polonistyczne 18 (2), 1-16. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.15.