Maszczyszyn, Jan. 2022. Historia Księżycowa. Śląskie Studia Polonistyczne 20 (2), 1-23. https://doi.org/10.31261/SSP.2022.20.02.