Topolski, Maciej. 2022. „Biały Jak Album. Pamięć Wizualna a Fotografia Wernakularn”a. Śląskie Studia Polonistyczne 19 (1), 1-9. https://doi.org/10.31261/SSP.2022.19.06.