Zarzycka, Ewa, Baron-MilianMarta, i Aleksander Wójtowicz. 2022. „Punkty Wyjścia. Z Ewą Zarzycką O Sztuce Performansu, Rysunkach I Tekstach W Transmedialnym Archiwum Rozmawiają Marta Baron-Milian I Aleksander Wójtowic”z. Śląskie Studia Polonistyczne 19 (1), 1-13. https://doi.org/10.31261/SSP.2022.19.11.