Zarzycka, Ewa. 2022. „Na Fotografii Wszystko Jest Inaczej. Fotografia Jest Tym, Czym Nie Jes”t. Śląskie Studia Polonistyczne 19 (1), 1-5. https://doi.org/10.31261/SSP.2022.19.10.