Herman, Anouk. 2022. „365 Drzew. Transmedialny Performans Ekofeministyczn”y. Śląskie Studia Polonistyczne 19 (1), 1-13. https://doi.org/10.31261/SSP.2022.19.09.