Kaniecki, Przemysław. 2011. Cenzura a Powieści Teodora Parnickiego. Śląskie Studia Polonistyczne 1 (1), 207-22. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3233.